Бокс

Event Timeslots (9)

Събота
-
Георги / Зала 4

Сряда
-
Юсеф / Зала 4

Петък
-
Юсеф / Зала 4

Понеделник
-
Юсеф / Зала 4

Понеделник
-
Юсеф / Зала 4

Петък
-
Юсеф / Зала 4

Вторник
-
Георги / Зала 4

Четвъртък
-
Георги / Зала 4

Сряда
-
Юсеф / Зала 4